Projektbeskrivning

Lastbils anpassade rondellen vid kupolen i borlänge -2014 med en 2m bred storgatstens yta runtom hela rondellen. Denna rondell satte vi även all kullersten och plattläggning i under -2013