Projektbeskrivning

Ett endagsjobb i Uppsala där vi satte ca 40kvm smågatsten och några meter storgatsten