Projektbeskrivning

Under -2013 och -2014 satte vi om storgatan i Nora samt lade hällar och satte smågatsten, murar och trappor på glasstorget i Nora