Projektbeskrivning

Under -2014 fick vi i uppdrag att reparera trottoarer i Lidköping