Projektbeskrivning

Under -2014 fick vi i uppdrag att sätta denna smågatstens gata i Askersund