Projektbeskrivning

Under -2014 fick vi i uppdrag att sätta denna gata med gatsten i bågsättning