Projektbeskrivning

Oskarshamn läggning plattor och sättning smågatsten