Projektbeskrivning

Uppdrag i Övik -2013 Lassarettgatan etapp 1, omsättning av smågatsten, borgmästarsten och plattläggning