Projektbeskrivning

Omsättning av Lasarettgatan i övik -2013, kantsten och trotoarer