Projektbeskrivning

Örnsköldsvik hamnplan 2013, omläggning plattor samt sättning kantsten runt rabatter och parkeringsplatser