Projektbeskrivning

Kyrkogårdsmur vid nya kyrkogåden i Kristinehamn