Projektbeskrivning

Under -2014 fick vi i uppdrag att reparera och rätta till en gammal kallstensmur vid bergianska trädgården i Stockholm. Muren märktes upp sten för sten, plockades bort och lades sedan tillbaks på sin rätta plats