Projektbeskrivning

Utanför kupolen i borlänge -2013.
Läggning av plattor 21×21 med maskin