Projektbeskrivning

Uppdrag utanför Kupolen i Borlänge 2013, detta är under gångtunneln som leder mot Ikea