Projektbeskrivning

-2014 fick vi i uppdrag av en privatkund att göra en ny mur med Benders murblock